Privacy policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Bij facturatie registreert de SVS de volgende gegevens van u: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres. Verzoeken tot wijziging / doorhaling kunt u per email sturen aan bestuur@slepenopterlet.nl

In geval van doorhaling kan de SVS geen sleepvluchten met betaling per factuur meer voor u uitvoeren.